Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

Ake Haeck

Vanaf de dag dat ik mijn eerste kleurpotloden kreeg teken ik.
Mijn inspiratie vind ik vooral vanuit mijn verbinding met dàt wat veel groter is dan ik, via de mensen op mijn pad, de natuur, muziek, religie en kunst in de breedste zin van het woord.
In mijn werk zijn hart en gevoel onmisbare waarnemingsorganen. Interesse en betrokkenheid zijn belangrijke professionele instrumenten voor mij.

Mijn leven is een afwisseling van scholing en praktijk, leren en werken.

In 1995 heb ik de opleiding tot kunstzinnig therapeut beeldend aan Academie de Wervel te Zeist afgerond. In december 2008 behaalde ik het (overheid erkende) diploma Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden. In 1984 heb ik het diploma HBO maatschappelijk werk behaald. Daarna volgde ik tot op heden verschillende post-HBO opleidingen en  bij-en nascholingscursussen.

  • Gedurende 12 jaar heb ik als groepsbegeleider gewerkt in een orthopedagogisch instituut, met moeilijk lerende kinderen en in een opvanghuis voor mishandelde vrouwen en kinderen.
  • Sinds 1996 heb ik mijn eigen praktijk voor kunstzinnige therapie, waarin ik met kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen werk, met uiteenlopende problematiek.
  • Vanuit mijn praktijk werk ik samen met instellingen, waaronder Triasscare ( Trias JH en Accare).
  • Daarnaast gaf ik gedurende 10 jaar cursussen  aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook geef ik lezingen, gastlessen en bied ik workshops aan groepen of teams van bijv. leerkrachten of hulpverleners.   
Verder maak ik deel uit van het  AZC- / Vluchtelingen behandelprogramma van GGZ -Centraal.

kampen, mijn geboorteplaats aan de ijssel
't pad dat ik gegaan ben...
naast zo'n oer oude boom voel ik me wel heel klein...
zelf ook gevoed blijven, bijv. door te beeldhouwen