Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

kunstzinnige therapie voor volwassenen?

Door allerlei oorzaken kun je uit je evenwicht raken. Lichamelijke, maar ook psychische problemen kunnen hieruit voorvloeien. Ze vragen om een oplossing. Het creatief bezig zijn wordt ingezet als middel en beoogt een kunstzinnig proces op gang te brengen dat tot inzichten leidt. Het kan gaan om een ontwikkelingsproces, bewustwording van gedrag, concentratie, ontspanning of pijnvermindering.

Naar mate je ouder wordt, wordt je meer geconfronteerd met verlies, ziekte of beperkingen. Dat is niet altijd eenvoudig om mee om te gaan. Wat een ieder te verstouwen krijgt in het leven is voor iedereen anders. Maar als je iets of iemand hebt verloren gaat dit gepaard me rouw. Via de kunstzinnige therapie kun je al tekenend, schilderend, boetserend, werken aan het steeds meer toelaten en doorleven van de uiteenlopende emoties. uiteindelijk kan je het gebeurde  verwerken, aanvaarden, en verder met je leven.
Met vaktherapie beeldend AG wordt het gevoelsleven en de creativiteit geactiveerd en kan er ruimte ontstaan om dit verlies te verwerken of trauma's door imaginatie te helen. .
De vaktherapie beeldend AG kan ook helpen bij het verkrijgen van overzicht en planning.


De kunstzinnige therapie valt onder de non-verbale therapieën of wel de vaktherapeutische beroepen.
Vaktherapie beeldend AG vraagt om een actieve houding van de cliënt.

Vragen
Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien
als kamers die gesloten zijn
of als boeken in een volslagen vreemde taal.
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.
En het gaat erom alles "te leven".
Leef nu de vragen.
Misschien zul je dan geleidelijk,
zonder het te merken,
jezelf, ooit op een dag,
in het antwoord terugvinden.
                                 Rainer Maria Rilke
Heb je een plek om te schuilen als je niet meer thuis kunt komen? Een plek waar je beschutting en bescherming vindt? Vind je een ander mens om bij te schuilen, een mens die je troost?

Mag ik dan bij jou   
Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt
Waar ik niet bij wil horen
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn
Wat ik nooit geweest ben
Mag ik dan bij jou?"
                                  Claudia de Breij

adventstijd[ tijd van lichnt en donker... van bezinning
een veilige plek maken- stabilisatie voorwaarde voor traumaverwerking
dragen en gedragen worden... een wel bekend thema
een herinneringsbeeld maken, groot of klein
expressieve tekentechniek - een weg naar binnen en naar buiten
bij gedicht