Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

Kunstzinnige therapie


Welkom op mijn website!  
De website van de praktijk Kunstzinnige Therapie Zwolle.
Vaktherapie beeldend AG is voor mensen van alle leeftijden. Vaktherapie beeldend  biedt door middel van beeldende technieken een toegang tot de persoonlijke problematiek. De therapie kan worden ingezet bij zowel psychische als lichamelijke klachten. Sinds ruim een jaar heet de kunstzinnige therapie vaktherapie Antroposofisch Geïnspireerd.

Het beeldend werken schept ruimte om verandering, ontwikkeling en acceptatie processen te bewerkstellingen. Er wordt aan een nieuw evenwicht gewerkt tussen denken, voelen en handelen. Daarvoor  worden verschillende materialen en technieken ingezet, zoals tekenen, schilderen, boetseren en beeldhouwen.


Het gaat niet om een mooi werkstuk, maar om het proces dat wordt doorgemaakt.


Kunstzinnige therapie kan worden ingezet bij  volwassenen, bij kinderen en jongeren en bij gezinnen.
De kracht van beelden:

Tijdens het werk ontstaan er beelden, die meer kunnen zeggen dan woorden. Ze zijn betekenisvol. Hierdoor kan inzicht ontstaan in patronen, de hulpvraag en de rode draad in de biografie.
Beeldend werk geeft ervaringen die gelijk kunnen staan aan ervaringen in je dagelijkse leven.
Bij het logo van mijn praktijk:

  • Tijdens het werk met een cliënt, op een psycho-geriatrische afdeling, werd ik me bewust van de bijzondere werking van deze oefening.
  • Het is één van de vele kunstzinnige oefeningen( dynamisch tekenen). Het is een boom, waar de sapstromen van binnenuit de vorm opbouwen.
  • De afwisseling van in- en ontspannen, in- en uitademen, loslaten en de controle houden komen hier in een beeld tot uitdrukking.Verandering
Verandering erkent geen blijvend leven
In voortdurende reeksen voortgedreven
vergingen de momenten in een ogenblik
De dingen veranderen zo snel
we zijn het ons vaak niet gewis
en zien het heden wonderlijk wel
wanneer 't weer onzichtbaar geworden is."
                            Huib van Rie  

welkom op mijn website............
dynamisch tekenoefening (zie bij logo)
zomer!
Kunst op het strand