Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

Informatie voor verwijzersVaktherapie beeldend AG is werkzaam bij een breed spectrum van hulpvragen. Te denken valt aan: (faal)angst, stoornissen in het autistisch spectrum ( ASS), onzekerheid, uitputting, vermoeidheid, spanningsklachten, negatieve lichaamsbeleving, depressie, problemen met de fijne motoriek, dyslexie, dissociatieve stoornissen, grensoverschrijdend gedrag, loyaliteitsproblemen( bij bijv.echtscheiding), ontwikkelingsachterstand, hyperactief gedrag, hoogbegaafdheid, hoge sensitiviteit, identiteitsproblematiek, verwerking van negatieve gebeurtenissen en/of trauma's en N.A.H.( niet aangeboren hersenletsel), Parkinson, last van nachtmerries. Ook kan de vaktherapie beeldend a.g. therapie worden ingezet bij ouderen en in de palliatievezorg.
Vaktherapie beeldend AG kan ook worden ingezet als diagnostisch middel. Lees meer (pdf). Zie hiervoor het onderdeel D.D.S,(diagnostic drawing series).

Per 1 juli '21 is de NVKT, onderdeel van de FVB ( en NVBT), onder de nieuwe naam Nederlandse Vereniging Vaktherapie Antroposfisch Geïnspireerd( NVV-AG). Mijn  registratie nummer: 18NVKT142652124 wordt nu 111264( lid en registratienummer voor de FVB).
De NVV-AG is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders( N.V.A.Z.). De vereniging kent in voorkomende gevallen een klachtenprocedure.De Wkkgz, is collectief, voor 2022  via de NVAZ geregeld. In de wet Wkkgz is de kwaliteit, klachten en geschillen geregeld.  

Tot slot ben ik sinds december 2015 ingeschreven in het kwaliteitsregister jeugd ( S.K. J.). Mijn ( vooraanmeld-)lidmaatschapsnummer is: 100000609. Veel gemeenten vragen aan vaktherapeuten/ kunstzinnig therapeuten om een registratie in dit register. Dat is echter niet noodzakelijk. Vaktherapeuten/kunstzinnig therapeuten vallen onder de "tenzij-regeling"van de jeugdwet.
Binnen de praktijk wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan uitwisseling van gegevens, dossiervorming en bescherming van uw privacy. Hiertoe wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst.
Per 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming( AVG).
Dit is een nieuwe privacywet. U kunt de privacyverklaring en informatie over de verwerking van de privacygegevens lezen( zie links).


verwijsindex- jeugd   flyer ouders    jongeren flyer

naamplaatje van mijn praktijk
de ontwikkeling in beeld( hier de huistekeningen)
ouder en kind samen aan het werk(bijv. via collage)