Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

Informatie voor verwijzers

Vaktherapie beeldend AG is werkzaam bij een breed spectrum van hulpvragen. Te denken valt aan: (faal)angst, stoornissen in het autistisch spectrum ( ASS), onzekerheid, uitputting, vermoeidheid, spanningsklachten, negatieve lichaamsbeleving, depressie, problemen met de fijne motoriek, dyslexie, dissociatieve stoornissen, grensoverschrijdend gedrag, loyaliteitsproblemen( bij bijv.echtscheiding), ontwikkelingsachterstand, hyperactief gedrag, hoogbegaafdheid, hoge sensitiviteit, identiteitsproblematiek, verwerking van negatieve gebeurtenissen en/of trauma's en N.A.H.( niet aangeboren hersenletsel), Parkinson, last van nachtmerries. Ook kan de vaktherapie beeldend a.g. therapie worden ingezet bij ouderen en in de palliatievezorg.

Vaktherapie beeldend AG kan ook worden ingezet als diagnostisch middel. Lees meer (pdf). Zie hiervoor het onderdeel D.D.S,(diagnostic Drawing Series).

Ik ben aangesloten bij de Vereniging Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag, onder registratie nummer NVKT 3122 en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders( N.V.A.Z.). De vereniging kent in voorkomende gevallen een klachtenprocedure. De NVKT werkt nauw samen met de FVB( Federatie Vaktherapeutische beroepen en de NVBT( nederlandse vereniging beeldende therapie).
Daarnaast ben ik aangesloten bij de Vereniging Vrijgevestigden GGZ Ijsselland Plus. Tot slot ben ik sinds december 2015 ingeschreven in het kwaliteitsregister jeugd ( S.K. J.). Mijn ( vooraanmeld-)lidmaatschapsnummer is: 100000609.

Binnen de praktijk wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan uitwisseling van gegevens, dossiervorming en bescherming van uw privacy. Hiertoe wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst.
Per 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming( AVG).
Dit is een nieuwe privacywet. U kunt de privacyverklaring en informatie over de verwerking van de privacygegevens lezen( zie links).
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde
www.Vereniging Vrijgevestigden GGZ Ijsselland Plus
databank-beeldende-werkvormen 
https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/suzanne-haeyen-promotie-o/https://www.hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg/onderzoek/kunstzinnige-therapie-bij-angst/index

naamplaatje van mijn praktijk
welkom!
familie in beeld-zie vaktherapie beeldend met gezinnen