Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

Actueel


Naamswijziging: Sinds kort  heet de Kunstzinnige Therapie Beeldend, Vaktherapie beeldend AG( antroposofische grondslag). Dit omdat de NVKT een samenwerking is aangegaan met de FVB.


Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevens bescherming(AVG). Dit is een nieuwe privacy wet. U kunt de   privacyverklaring en de informatie over verwerking van de persoonsgegevens vinden in bijgaande links.Beeldende therapie blijkt effectief bij persoonlijkheidsproblematiek

Dr. Suzanne Haeyen, hoofddocent Creatieve Therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en beeldend therapeut bij Scelta/GGNet, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, is op 14 maart jl. bij de Radboud Universiteit te Nijmegen gepromoveerd op de ‘Effecten van beeldende therapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C’. 

Op basis van gerandomiseerd onderzoek (RCT) toont zij voor het eerst wetenschappelijk aan dat beeldende therapie werkt bij cliënten met emotioneel-impulsieve, angstig-vreesachtige persoonlijkheidsstoornissen. De onderzochte interventie is relatief kortdurend (10 weken) en leidt tot vermindering van symptomen.

Het volledige nieuwsbericht kunt u hier lezen.
Het proefschrift is te downloaden: http://hdl.handle.net/2066/183225
en als E-book: http://www.digitaalproefschrift.nl/ebooks/suzanne_haeyen/mobile/index.html#p=1
[Dit bericht is overgenomen uit de KenVak nieuwsbrief van maart 2018]
het lectoraat van de Hogeschool doet onderzoek naar de effectiviteit van de kunstzinnige therapie, o.a. onderzoek bij angst:
https://www.https://www.hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg/onderzoek/kunstzinnige-therapie-bij-angst/indexhsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg/onderzoek/kunstzinnige-therapie-bij-angst/index


"In the middle of nowhere.................
Werken als kunstzinnig therapeut beeldend in AZC Roggebotsluis

“Are you going home?” vroeg een cliënt mij toen ik mijn sleutel weer inleverde bij de receptie van het AZC, op mijn eerste werkdag na een vakantie. ’s Morgens had ik al met hem een afspraak gehad, maar hij wilde duidelijk nog even het laatste nieuws vertellen. . Het AZC is een wereld op zich – er wonen volwassenen en kinderen uit alle windstreken en er werken mensen van verschillende instellingen. Daarnaast zijn er talloze vrijwilligers actief voor bijvoorbeeld extra taallessen of in de kledingwinkel.

Lees het hele artikel als pdf

artikel

staande werken op een groot vel- verbinding maken met je lichaam( als Rots en Water)
verkrijgen van een positiever zelfbeeld
Positief beeld bij de Imaginative Rescripting Therapy(IRT)
plantenverf
het gebruik van verhalen (narratieve exposure therapie)