Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

Actueel

Preventieaanbod voor volwassenen en jongeren, gericht op klachten die voortkomen uit deze "corona-tijd". De huidige tijd is een tijd van onzekerheid, stilstand, maar ook van eenzaamheid en isolement. Dit roept allerlei gedachten en gevoelens op. Dit kan gevoelens van boosheid,onmacht, somberheid, angst oproepen. Via beeldende oefeningen en gesprek gaan we hiermee aan het werk.

https://https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/lectoraten/vaktherapie-bij-persoonlijkheidsstoornissen/www.han.nl/onderzoek/kennismaken/lectoraten/vaktherapie-bij-persoonlijkheidsstoornissen/

https://fvb.vaktherapie.nl/nieuws/131411/nji-presenteert-visie-op-effectiviteit jeugdhulp


Naamswijziging: met ingang van 1 juli 2021 heet de Kunstzinnige Therapie Beeldend, Vaktherapie beeldend AG (antroposofische geïnspireerd).  De nieuwe naam is nu NVV-AG


De interventie beeldende therapie met gezinnen is goed gekeurd als effectieve methode!!


Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevens bescherming(AVG). Dit is een nieuwe privacy wet. U kunt de privacyverklaring en de informatie over verwerking van de persoonsgegevens vinden in bijgaande links.


Beeldende therapie blijkt effectief bij persoonlijkheidproblematiek zie https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/lectoraten/vaktherapie-bij-persoonlijkheidsstoornissen/
Meer informatie over het promotieonderzoek van Suzanne Haeyen( HAN, 29-10-2020) 

Promotie en publicaties van Annemarie Abbing.
Om te beginnen met mooie berichten over ons vak: Annemarie Abbing gaat 22 januari in Leiden promoveren op haar onderzoek naar beeldende vaktherapie bij angst. Haar onderzoek is gebaseerd op beeldende kunstzinnige therapie / vaktherapie ag. Ze laat vol trots weten dat er weer twee van haar artikelen zijn gepubliceerd de afgelopen maand. Ik ben zo blij dat ik in deze ‘rubriek’ dit mooie vakinhoudelijke nieuws kan brengen, dus laat je inspireren en jouw vak inhoudelijk onderbouwen door het lezen van de artikelen van Annemarie:
Effecten van kunstzinnige therapie op executief functioneren en stressregulatie bij vrouwen met angstklachten.

Frontiers in Psychology

Zie bij:" verwijzing en tarieven" over het nieuwe zorgprestatiemodel- 2022- 


"In the middle of nowhere.................
Werken als kunstzinnig therapeut beeldend in AZC-Dronten, vanuit het Vluchtelingenprogramma van GGZ-Centraal.

“Are you going home?” vroeg een cliënt mij toen ik mijn sleutel weer inleverde bij de receptie van het AZC, op mijn eerste werkdag na een vakantie. ’s Morgens had ik al met hem een afspraak gehad, maar hij wilde duidelijk nog even het laatste nieuws vertellen. . Het AZC is een wereld op zich – er wonen volwassenen en kinderen uit alle windstreken en er werken mensen van verschillende instellingen. Daarnaast zijn er talloze vrijwilligers actief voor bijvoorbeeld extra taallessen of in de kledingwinkel.

Lees het hele artikel als pdf

artikel

preventie aanbod voor Oekraïense vluchtelingen
t corona virus in beeld....
Interventie, beeldende therapie met gezinnnen goed gekeurd!!
staande werken op een groot vel- verbinding maken met je lichaam( als Rots en Water)
verkrijgen van een positiever zelfbeeld
Positief beeld bij Narratieve exposure therapie-
plantenverf- bij o.a. hooggevoeligheid