Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

Verwijzing en tarieven

Verwijzingen kunnen telefonisch of via de mail gemeld worden. In een intakegesprek wordt bekeken of kunstzinnige therapie zinvol kan zijn.

Wie in aanmerking wil komen voor een vergoeding van de kunstzinnige therapie heeft daarvoor soms een verwijzing nodig van een behandelend arts of sociaal wijkteam.

De duur van de behandeling varieert  afhankelijk van 8 tot meer dan 25 wekelijkse sessies, afhankelijk van de hulpvraag.

Tarief  voor individuele therapie per 1/3 '21: € 67,50,00 per uur. Sinds april 2016 geldt er geen btw meer.
Voor groepen gelden andere tarieven.
Voor minder draagkrachtigen is er eventueel een regeling mogelijk.
Als afspraken door overmacht niet kunnen worden nagekomen worden ze niet in rekening gebracht mits 24 uur van te voren geannuleerd.

Een groot aantal zorgverzekeringen vergoedt de behandelingen vanuit de aanvullende verzekeringspolis. Zie het vergoedingenoverzicht in het vergoedingenoverzicht/zorgwijzer of informeer bij uw zorgverzekering. Een verwijzing van arts is dan meestal niet nodig.

Bij een persoonsgebonden budget gaat de betaling via de sociale verzekeringsbank. 

winter-een nieuw jaar! tijd voor nieuwe mogelijkheden....
reflectie, in beweging...........
doeken met plantenverf beschilderd