Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

Mijn werkwijze

De therapie kent een duidelijke opbouw en structuur, niet alleen in werkwijze, maar ook tijdens de bijeenkomst. Herhaling, regelmaat, het stap voor stap werken en plezier zijn belangrijke voorwaarden.

  • Vaktherapie beeldend AG sluit meestal aan bij wat bekend is om van hieruit een therapieweg uit te stippelen.
  • Spelenderwijs bied ik oefeningen aan die de motoriek, het ritmegevoel, beweeglijkheid, fantasie en denkvermogen aanspreken.
  • Aansluitend bij de hulpvraag, biografie en belevingswereld van de cliënt wordt gewerkt met gedichten, liedjes, (eigen gemaakte) verhalen, imaginatie en visualisatieoefeningen of een voorbeeld uit de natuur.  
  • Door samen terug te kijken naar het werkstuk, stil te staan bij de  ervaring (gevoel/gedachten), kunnen er nieuwe stappen worden gezet in de ontwikkeling.
  • Via het werk en terug te kijken op de werkwijze, door te reflecteren en mentaliseren krijgt de cliënt weer grip op zichzelf.
  • Specifieke oefeningen, zoals fenomenologisch waarnemen, kunnen een cliënt helpen om in het hier en nu te komen. Dit kan helpend zijn bij bijvoorbeeld depressiviteit of angsten.Dit sluit aan bij mindfulness.
  • een levensboek maken: een betekenisvolle manier om terug te kijken. Mooie herinneringen worden opgehaald, maar soms ook pijnlijke zaken , zoals ziekte en verlies. Het boek kan bijdragen aan rouw en verliesverwerking, maar ook aan zingeving en zelfbekrachtiging;   
  • Vaktherapie beeldend AG kan individueel, in kleine groepjes of met het gezin.
  • In overleg met de cliënt zoek ik contact en overleg ik met betrokken hulpverleners of ouders/verzorgers. Meer lezen over hoe ik om ga met u privacy?
  • zie daar voor ook bij "informatie voor verwijzers"- de link naar verwijsindex( voor jongeren en ouders).

In de therapie maak ik gebruik van de volgende gevalideerde methodes:
D.D.S. (Diagnostic Drawing Series)
Dit is een diagnostisch middel. De test beoogt een betrouwbaar en valide klinisch beeld te geven van cliënten, nauw aansluitend bij de D.S.M.
Het is een laagdrempelige tekentest bestaande uit drie tekeningen gemaakt met pastelkrijt. De afnametijd is kort, een kwartier per tekening. De scoring  vindt grotendeels plaats aan de hand van een gestructureerde scoringslijst. De test onderscheidt zich hierdoor van eerdere projectieve tekentesten.
Alle  informatie wordt samengevoegd en afgewogen, waardoor tot een verfijning wordt gekomen. Hieruit wordt een voorlopige hypothese gevormd.
D.D.S. wordt bij voorkeur afgenomen tijdens het eerste therapie contact. 

Vaktherapie met gezinnen: 
De methode richt zich op gedragsverandering van het  hele gezin waardoor de interventie een veel grotere kans van slagen heeft dan wanneer men de hulp richt op een  enkele ouder of kind. De methode maakt  door het non verbale karakter, de op maat gemaakte  beeldende activiteiten, het mogelijk om  met zowel ouders en kinderen, oud en jong met elkaar te laten oefenen zodat er  een nieuwe positieve manier van omgang met elkaar ontstaat .

Het gezin wordt begeleid door een therapeut en een co-therapeut, allebei GCT geschoold.
Als ouders ondersteund worden in hun oudertaken komt  het gezin in beweging op een manier die van af het begin door de ouders zelf gedragen wordt. In de oefensituatie, de beeldende activiteit, leren ouders al doende  hun oudervaardigheden  (zoals plannen, en leiding geven)  uitbreiden op een manier die bij hen  en hun kinderen  past.  Op deze wijze zullen ouders en hun kinderen  het geleerde snel eigen kunnen maken en toepassen in de dagelijkse omgang met elkaar.
Het resultaat: Ouders beschikken over meer opvoedingsvaardigheden en voelen zich competenter om zelfstandig hun kinderen groot te brengen en hun eigen netwerk te mobiliseren. Zij beschikken over handvatten uit de therapie, die meegenomen kunnen worden in de thuissituatie.

I.R.T.-Imagninative Rescripting Therapy- bij bijvoorbeeld nachtmerries, of herbelevingen van traumatische ervaringen. Via het werk stilstaan bij de vraag wat de cliënt destijds  nodig
had, of laten toevoegen wat op dat moment gemist werd. Er worden nieuwe beelden gecreeërd. recent onderzoek Resripting Art Therapy
Narratieve Exposure Therapie: via kunstzinnig werk aansluiten bij deze therapievorm. Door de "stenen en bloemen" kunstzinnig uit te werken in eigen beelden. 

Stabilisatie,middels het kunstzinnig werk, na bijvoorbeeld EMDR of andere behandelvormen

collages maken- beeld en tekst-
symboliek en betekenisgeven in woord en beeld
een veilige plek...?
werken met speksteen
nat in nat schildertechniek
met het hele gezin aan het werk (oa via GCT)- methode die gevalideerd is