Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

Preventie-aanbod

Het preventie-aanbod  binnen de praktijk bestaat uit:
  • Aanbod voor jongeren en volwassen gericht op klachten en vragen die voortkomen uit de huidige "corona-tijd"   Het kan sombere, angstige gevoelens geven, maar ook gevoelens van boosheid, onmacht, zingevingsvragen. Het preventie aanbod kan individueel of in groepsverband.
  • Preventieaanbod voor jongeren en volwassenen waarbij het gaat om om te leren gaan met zijn/haar beperking, kwaliteit van leven, stabiliteit behouden, reguleren van emoties of gedrag. 
  • Een groepje voor kinderen  en jongeren met ASS, gericht op het vergroten van  sociale vaardigheden, omgaan met ASS en  kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
  • Een groepje voor jong volwassenen met LVB, gericht op het vergroten van sociale vaardigheden.
  • Een groepje voor  broertjes en zusjes van kinderen/jongeren met ASS ("Brusjes").
  • Een groepje voor kinderen/jongeren waarvan de ouder een psychiatrische ziekte heeft ( KOPP-groep).
  • Een groepje voor volwassenen met NAH, waarbij de afwisseling van ontspanning en inspanning middels beeldende technieken , middelen en het sociale contact  centraal staat.
Bij alle groepen wordt er rekening gehouden met de individuele (hulp)vraag en behoefte.

Bij voldoende aanmelding (tenminste 2 deelnemers) start er een groep.

 

preventiewerk in de klas- vergroten van de sociale vaardighedenluiten
met je team- werken aan de vitaliteit
biografie- werken met de levensloop
samen aan het werk in groepje
bouwen van een (klei dorp/land) met hele groep