Kunstzinnige therapie & begeleiding Zwolle

Preventie-aanbod

Het preventie-aanbod  binnen de praktijk bestaat uit:

  • Een groepje voor kinderen  en jongeren met ASS, gericht op het vergroten van  sociale vaardigheden, omgaan met ASS en  kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
  • Een groepje voor jong volwassenen met LVB, gericht op het vergroten van sociale vaardigheden.
  • Een groepje voor  broertjes en zusjes van kinderen/jongeren met ASS ("Brusjes").
  • Een groepje voor kinderen/jongeren waarvan de ouder een psychiatrische ziekte heeft ( KOPP-groep).
  • Een groepje voor volwassenen met NAH, waarbij de afwisseling van ontspanning en inspanning middels beeldende technieken , middelen en het sociale contact  centraal staat.
Bij alle groepen wordt er rekening gehouden met de individuele (hulp)vraag en behoefte.

Bij voldoende aanmelding (tenminste 2 deelnemers) start er een groep.

En...
  • een aanbod beeldende en muzikale activiteiten op azc scholen.

Dit doe ik samen met een collega, met een muziek opleiding. 


Doel is het verbinden met jezelf en met anderen.
Dit gebeurt door kunstzinnige, beeldende en muzikale oefeningen. Mede hierdoor wordt er een basisveiligheid gecreëerd, wordt er gewerkt aan het vertrouwen en zelfvertrouwen. De deelnemers worden zelfstandiger en worden aangesproken in hun eigen creativiteit. De kinderen leren hun fantasie te gebruiken en talenten te ontdekken, doordat zij middelen aangeboden krijgen die houvast kunnen bieden in hun dagelijkse bestaan. Zij kunnen hierop terugvallen op momenten dat zij het moeilijk hebben. 

De afwisseling tussen deze twee disciplines is prettig omdat kinderen hun voorkeuren hebben waarmee ze willen werken. Daarom bieden wij deze twee disciplines in één les aan met steeds een gemeenschappelijk thema. Het maken van een muzikaal verhaal is een mooie manier om muziek en beeldend werk samen te brengen.

Ons aanbod geeft leerkrachten de gelegenheid om op een andere manier te gaan kijken naar het kind. Het is daardoor een middel om inzicht te krijgen in het gedrag van het kind. Het draagt bij aan de beeldvorming, die belangrijk is voor het leerling leerplan.

Ons programma bestaat uit 7 bijeenkomsten. Ons programma is geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen. We sluiten af met een presentatie op het podium.

samen aan het werk in groepje
bouwen van een (klei dorp/land) met hele groep
aan het werk op azc school
met oa spel/vingerpopjes in gesprek met elkaar